Officielle rallylydighedsprøver i Herringløse Agilitycenter den 31. december 2019

Tak for din tilmelding til officielle rallylydighedsprøver i Sydkystens Hundeskole tirsdag den 31. december 2019.

Det er en stor glæde at kunne byde velkommen til alle der har tilmeldt sig rallyprøverne, til dommere og til hjælpere.

Prøverne afholdes indendørs i Herringsløse Agilitycenter på adressen Kalkgravsvej 15, Herringløse, 4000 Roskilde. Vi gør opmærksom på hallens regler, som kan læses her. Specielt skal det fremhæves at hunde skal være afluftet inden de kommer i hallen, at førerne skal anvende fodtøj beregnet til indendørs brug og at der er ikke adgang for tæver i løbetid, med mindre disse under hele opholdet i hallen er iklædt løbetidsbukser.

Af katalogerne kan du se din hunds nummer/numre. Ved indskrivningen skal du oplyse hundens nummer og aflevere resultatbogen. Der udsendes ikke numre og du skal ikke bære nummer under prøven.

Katalog Pauls prøve.

Katalog Connis prøve.

Hvis din hund skal op i en anden klasse, end det fremgår af kataloget, så giv gerne besked pr. mail snarest..

Hvis det er første gang du skal op i rally, så husk at bestille den grå resultatbog hos DKK (link til DKKs hjemmeside).

Udover resultatbogen skal du huske:

Tidsplanen for dagen er nedenstående. Bemærk at alle tider er vejledende, at der kan ske ændringer i rækkefølgen i løbet af dagen og at det er deltagerne der er ansvarlige for at møde op i god tid inden prøvens start. Der er flere deltagere, som deltager med flere hunde til begge prøver. Vi vil som altid være fleksible på dagen, så vi justerer startrækkefølgen efter behov.

Der er indskrivning fra kl. 7.30.

Tid 

Pauls bane

Tid

Connis bane

08:00

Champion

08:25

Ekspert

09:45

Senior

09:50

Champion

10:30

Ekspert

11:30

Senior

12:15

Sydkystens Hundeskoles Hundepris

12:30

Øvet

12:30

Begynder

13:30

Begynder

14:00

Øvet

14:35

Slut

15:00

Slut

Der er præmieoverrækkelse efter hver klasse.

I løbet af dagen uddeles Sydkystens Hundeskoles Hundepriser for 2019.

Der er præmier til alle deltagende hunde. Der er rosetter til de tre bedste hunde i hver klasse. Der er rosetter til hunde der bliver RBM eller RØM på dagen. Der er rosetter til hunde der får certifikat. Der er rosetter til hunde, der bliver rally champion eller rally super champion på dagen og de får senere en pokal.

Vi ønsker alle deltagerne held og lykke med prøverne.

På Sydkystens Hundeskoles vegne

Paul Lysholdt

Telefon på dagen: 21 29 08 86

Denne side er senest opdateret 15.12.2019 19:20

» Til toppen