Officielle rallylydighedsprøver i Hårlev den 24. juli 2021

Tak for din tilmelding til officielle rallylydighedsprøver i Sydkystens Hundeskole lørdag den 24. juli 2021.

Det er en stor glæde at kunne byde velkommen til alle, der har tilmeldt sig rallyprøverne, til dommer og til hjælpere.

Prøverne afholdes på græsareal ved Bjerggaarden, Stigbrovej 3, Himlingøje, 4652 Hårlev. Parkering skal ske på det anviste areal, Sandie er parkeringsvagt og hendes anvisninger SKAL følges.

Af katalogerne kan du se din hunds nummer/numre. Katalog P1. Katalog P2.

Inden du afleverer din bog til indskrivning bedes du:

Der udsendes ikke numre og du skal ikke bære nummer under prøven.

Hvis din hund skal op i en anden klasse end det fremgår af kataloget, så giv gerne besked pr. mail snarest.

Hvis det er første gang du skal op i rally, så husk at bestille den grå resultatbog hos DKK (link til DKKs hjemmeside).

Udover resultatbogen skal du huske:

Banerne udsendes via Hundeweb 23. juli ved 21-tiden. De opslås ikke på dagen.

Tidsplanen for dagene er nedenstående. Bemærk at alle tider er vejledende, at der kan ske ændringer i rækkefølgen i løbet af dagen og at det er deltagerne der er ansvarlige for at møde op i god tid inden prøvens start. Der er flere deltagere, som deltager med flere hunde. Vi vil som altid være fleksible på dagen, så vi justerer startrækkefølgen efter behov.

Der er adgang til arealet fra kl. 8:00. Der er indskrivning fra kl. 8:15.

Tidsplan

Tid Ring 1 - P1 (Amanda B/Ø, Conni E/C, Paul S) Tid Ring 2 - P2 (Paul)
08:30 Banegennemgang Begynder (16) 08:45 Banegennemgang Øvet (11)
10:15 Banegennemgang Øvet (11) 10:00 Banegennemgang Begynder (15)
11:15 Banegennemgang Senior (2) 11:45 Banegennemgang Senior (2)
11:15 Alle Ø og B bedes være væk fra arealet
11:30 Alle C og E må tidligst møde
12:15 Banegennemgang Ekspert (10) 12:00 Banegennemgang Champion (9)
13:30 Banegennemgang Champion (7) 13:30 Banegennemgang Ekspert (11)

Covid-19 regler

Prøven er arrangeret i henhold til de gældende regler. Tilskuere er desværre ikke velkomne.

Der er præmieoverrækkelse efter hver klasse.

Der er præmier til alle deltagende hunde. Der er rosetter til:

Vi ønsker alle deltagerne held og lykke med prøverne.

På Sydkystens Hundeskoles vegne

Paul Lysholdt

Telefon på dagen: 21 29 08 86

Denne side er senest opdateret 21.07.2021 20:42

» Til toppen