Officielle rallylydighedsprøver i Herringløse Agilitycenter den 31. december 2022

Tak for din tilmelding til officielle rallylydighedsprøver i Sydkystens Hundeskole lørdag den 31. december 2022.

Det er en stor glæde at kunne byde velkommen til alle der har tilmeldt sig rallyprøverne, til dommere og til hjælpere.

Prøverne afholdes indendørs i Herringsløse Agilitycenter på adressen Kalkgravsvej 15, Herringløse, 4000 Roskilde. Vi gør opmærksom på hallens regler, som kan læses her. Specielt skal det fremhæves at hunde skal være afluftet inden de kommer i hallen, at førerne skal anvende fodtøj beregnet til indendørs brug og at der er ikke adgang for tæver i løbetid, med mindre disse under hele opholdet i hallen er iklædt løbetidsbukser.

Af katalogerne kan du se din hunds nummer/numre. Katalog Stines prøve. Katalog Connis prøve.

Inden du afleverer din bog til indskrivning bedes du:

Der udsendes ikke numre og du skal ikke bære nummer under prøven.

Hvis din hund skal op i en anden klasse, end det fremgår af kataloget, så giv gerne besked pr. mail snarest..

Hvis det er første gang du skal op i rally, så husk at bestille den grå resultatbog hos DKK (link til DKKs hjemmeside).

Udover resultatbogen skal du huske:

Banerne udsendes via Hundeweb 31. december om morgenen. De opslås ikke på dagen.

Tidsplanen for dagen er nedenstående. Bemærk at alle tider er vejledende, at der kan ske ændringer i rækkefølgen i løbet af dagen og at det er deltagerne der er ansvarlige for at møde op i god tid inden prøvens start. Vi vil som altid være fleksible på dagen, så vi justerer startrækkefølgen i grupperne efter behov.

Der er indskrivning fra kl. 7.30.

Tid 

Stines bane

Tid

Connis bane

08:20

Ekspertklasse (12)

08:00

Championklasse (9)

09:40

Seniorklasse (2)

09:05

Seniorklasse (2)

10:15

Championklasse (10)

09:45

Ekspertklasse (9)

11:25

Øvet klasse (7)

10:50

Begynderklasse (16)

12:20

Begynderklasse (15)

12:10

Øvet klasse (7)

Der er præmieoverrækkelse efter hver klasse.

Der er præmier til alle deltagende hunde.

Der er rosetter til:

Hunde, der opnår RLCHB/RLCHS/RLCHG eller RLSB/RLSS/RLSG, får senere en roset med hundens navn, titel og dato.

Vi ønsker alle deltagerne held og lykke med prøven.

På Sydkystens Hundeskoles vegne

Paul Lysholdt

Telefon på dagen: 21 29 08 86

Denne side er senest opdateret 05.12.2022 11:03

» Til toppen